Vekom podmienená degenerácia makuly

spôsobuje poškodenie   miesta  najostrejšieho videnia – žltej škvrny. Postihuje hlavne ľudí starších ako 50 rokov. Na Slovensku sa vyskytuje  u viac ako štvrť milióna ľudí. Výskyt po 60. roku  je 10%, po 70 . roku až 30%.

Má 2 základné formy ochorenia:

  • suchá forma
  • vlhká forma, ktorá je závažnejšou formou  ochorenia

Amslerova mriežka  slúži na jednoduchý test  zistenia  porúch videnia spôsobených týmto ochorením – krivenie čiar  alebo ich chýbanie môže byť varovným príznakom, ktorý vyžaduje odborné očné vyšetrenie.

zelenyzakal

Prevencia: 

  • pravidelné kontroly očného pozadia vo vyššom veku
  • užívanie doplnkov výživy obsahujúcich  luteín – jeho hladina vekom klesá /užívanie doplnkov je dlhodobejšie/
  • úprava stravy  a doplnenie potravinami obsahujúcimi luteín a antioxidanty / čučoriedky, brokolica, kel , kapusta, špenát /