Preventívne očné prehliadky

  • Spôsobilosť na prácu so zobrazovacími jednotkami  (kompletné očné vyšetrenie )
  • Spôsobilosť na  prácu vo výškach (kompletné očné vyšetrenie + vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom)
  • Spôsobilosť na  vedenie motorového vozidla (kompletné očné vyšetrenie + vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom)