Katarakta (sivý zákal)

sivizakal

časté ochorenie vyššieho veku , prejavuje  sa poruchami videnia , nakoľko pôvodne číra a priehľadná šošovka sa zakalí. Zhoršené videnie  po 60. roku  už väčšinou nespôsobuje zmena korekcie, ale  práve sivý zákal.

Rôzne štádia sivého zákalu má až  50% populácie vo veku nad 70 rokov.

Katarakta sa môže vyskytovať po úraze oka, vplyvom niektorých liekov, po vnútroočných zápaloch  alebo pri iných celkových ochoreniach.

Jedinou formou liečby je operácia – odstránenie zakalenej šošovky a jej náhrada  umelou vnútroočnou šošovkou. Jedná sa o najčastejšiu operáciu  v očnom lekárstve.