Aplikácia kontaktných šošoviek

Aplikácia  sférických , astigmatických a multifokálnych kontaktných šošoviek ako náhrada  okuliarovej korekcie

5_2

  • možnosť  odskúšania  a zakúpenia kontaktných šošoviek  s rôznou dĺžkou  nosenia (denné , mesačné , 14 dňové)
  • kontaktné šošovky  s možnosťou  permanentného  nosenia počas 30 dní (bez potreby vybrať kontaktnú šošovku z oka počas tohoto obdobia)

5_3 airoptic

multifocal

Osobitou skupinou sú multifokálne kontaktné šošovky , ktoré umožňujú nahradiť  okuliare na čítanie   a  multifokálne  okuliare , ktorú slúžia na pozeranie do diaľky , strednú vzdialenosť  i čítanie.

 

 

Aplikácia  farebných kontaktných šošoviek: krycích a tónovacích

5_7

  • v našej ambulancii je možné i zakúpenie čistiacich a dezinfekčných roztokov na kontaktné šošovky

5_8  puremoist