Glaukóm (zelený zákal)

spôsobuje poškodenie  zrakového nervu

Zdravý zrakový nerv

Zdravý zrakový nerv

Poškodený zrakový nerv

Poškodený zrakový nerv

 

 

 

 

 

 

 

Najväčším nebezpečenstvom tohto ochorenia je často neprítomnosť subjektívnych ťažkostí. Vo väčšine prípadov  je ochorenie diagnostikované  náhodne pri očnom vyšetrení z iného dôvodu. Pravdepodobnosť výskytu  zeleného zákalu narastá s vekom, preto  preventívne očné vyšetrenie zohráva dôležitú úlohu  pri zistení ochorenia.

Dôležitým faktorom jeho vzniku je vysoký vnútroočný tlak – jeho  hodnota závisí od tvorby a odtoku vnútroočnej tekutiny. Zvýšený tlak  na nervové vlákna sietnice spôsobí ich následné odumieranie, čo sa prejaví výpadmi v zornom poli.

Pri zistení  vyššieho vnútroočného tlaku  sa uskutočňuje niekoľko špecifických vyšetrení, na základe ktorých sa potvrdí diagnóza a potreba následnej liečby.