Zápaly očí

môžu postihnúť, viečka, spojovku, rohovku ale i vnútorné časti očnej gule.

Zápaly viečka

Zápal mazovej žliazky známy ako „ jačmeň “, môže spôsobiť opuch, začervenanie a bolestivosť viečka. Správna liečba hneď od začiatku zápalu vedie k rýchlemu vyliečeniu, neskorá liečba často spôsobí neúplne vyhojenie zápalu s nutnosťou následného chirurgického riešenia.

Zápaly spojoviek

Príčinou je najčastejšie infekcia  alebo alergia.

Príznaky  sú rôzne:

  • začervenanie
  • pálenie
  • rezanie
  • pocit piesku
  • slzenie

Poruchy videnia vyvolávajú zriedkavo zápaly spojiviek.  O aký typ zápalu sa jedná určí očné vyšetrenie.

Zápaly rohovky

Začervenanie oka sprevádza bolesť a často i zhoršené videnie. Príčinou je bakteriálna alebo vírusová infekcia. Sú oveľa závažnejšie, lebo môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku, preto je včasná diagnostika a liečba nevyhnutná.

Vnútroočný zápal / uveitída /

Je neinfekčný zápal (autoimúnny) – spôsobený neprimeranou reakciou imunitného systému. Začervenanie oka sprevádza  bolesť a často i zhoršené videnie. Odlíšiť ho od iného očného zápalu je možné len očným vyšetrením. Včasná diagnostika i liečba je nevyhnutná.

Zápal sietnice a cievovky

Nespôsobuje začervenanie  ani bolestivosť  oka. Prejavuje sa len poruchami videnia, preto  je včasná diagnostika  a liečba nevyhnutná s cieľom predísť trvalým poruchám zraku.