Refrakčné chyby

spôsobujú, že svetelné lúče  prechádzajúce okom  nedopadajú presne na sietnicu, ale lámu sa pred alebo za ňou, čím vzniká neostrý obraz.

kratkozrakost

Krátkozrakosť / myopia /

Svetelné lúče sa lámu pred sietnicou a nastáva neostrý obraz do diaľky. Najčastejšou príčinou je neprimeraný rast oka, menej často zmena lomivosti optických médií oka.

Môže sa prejaviť v detskom veku, v puberte ale dnes čoraz častejšie i v dospelosti.

dalekozrakost

Ďalekozrakosť / hypermetropia /

Svetelné lúče sa lámu až za sietnicou a nastáva neostrý obraz hlavne na krátku vzdialenosť. Najčastejšou príčinou je „krátke oko“, to znamená, že rast oka do dĺžky nie je dostatočný alebo sa zastaví skôr. Veľmi často je nutná korekcia už v predškolskom veku.

astigmatizmusAstigmatismus

Príčinou je nepravidelné zakrivenie povrchu oka – rohovky a následný dopad časti svetelných lúčov mimo miesta najostrejšieho videnia – žltej škvrny.

Starecká slabozrakosť / presbyopia /

Príčinou je postupná strata akomodácie – vyklenutia šošovky, pri pozeraní na blízku vzdialenosť, čo spôsobuje zhoršené videnie pri čítaní. Prvé príznaky nastávajú u zdravého oka okolo 45. roku a zhoršovanie pokračuje do 60. roku života.