Diabetická retinopatia

sú typické zmeny  na očnom pozadí  pacientov liečených na diabetes mellitus / cukrovku /. Vyskytuje sa  až u 80%  diabetikov, ktorí majú cukrovku dlhšie ako 15 rokov.

Poškodenie sietnice spôsobuje dlhotrvajúca hyperglykémia / zvýšená hladina cukru v krvi/, ktorá spôsobí  poškodenie steny ciev a následný prestup krviniek a iných súčastí krvi vrátane tukových látok na sietnicu.

Zmeny postihujúce oblasť zrakového centra – žltej škvrny / makuly / vedú k poruchám videnia. Nebezpečná je tvorba nových ciev, ktoré praskajú  a spôsobujú rozsiahle krvácania  na sietnici a do sklovca. U diabetikov sú pravidelné  kontroly očného pozadia nevyhnutné.

diabeticka